Svensk godkänt spårbart

För att Du skall känna Dig trygg med att Vild Vätterfisk är en hållbar produkt är all fisk certifierad via Närfiskat. Reglerna är enkla. Yrkesfiskaren skall garantera att man fiskar enligt de regler och förordningar som finns och dokumentation från fångst till krögaren/detaljhandel krävs för full spårbarhet.

Regler i sammandrag för NÄRFISKAT

 • Fisk och skaldjur skall vara fångade i närområdet, dvs havsområden kring Sverige, Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak, Östersjön eller i insjö. 
   
 • Fisk och skaldjur skall vara fångade inom lagstadgad svensk fiskekvot och med godkända fiskemetoder. Icke kvoterade arter kan ingå.
   
 • Fisk och skaldjur skall vara fångade av licensierade svenska fiskare.
   
 • Fisk och skaldjur hanteras av yrkesfiskare, fiskhandlare med flera, vilka har genomgått utbildning och tecknat avtal med NÄRFISKAT.

 • Fisk och skaldjur skall saluföras av fiskare som är auktoriserade/registrerade hos Havs- och vattenmyndigheten som förstahandsmottagare eller via dokumenterad direktförsäljning.  
 • Hav- och vattenmyndigheten: www.havochvatten.se
   
 • Svenskodlad fisk och skaldjur kan ingå i NÄRFISKAT.
   
 • Medlemmar i NÄRFISKAT granskas externt, av ackrediterat certifieringsorgan – så kallad Tredjepartsverifiering.
   
 • Dokumentation från fångst till detaljhandel krävs för full spårbarhet.
   
 • Dokumentation skall vara tillgänglig för konsument vid försäljning.

Livsmedelsverkets rekommendationer

Varför är fisk nyttigt?
Fisk och skaldjur innehåller mycket D-vitamin, jod och selen. Det är ämnen som många svenskar i dag får för lite av. Fet fisk, som lax, sill och makrill, innehåller också de särskilda omega-3-fetterna DHA och EPA, som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Barn behöver omega-3-fett bland annat för att hjärnan och synen ska utvecklas normalt. 

Därför är det bra för både vuxna och barn att äta 2-3 portioner fisk eller skaldjur i veckan och att välja olika sorter, både mager och fet fisk. En portion motsvarar 100-150 gram fisk. I dag äter bara en av tre svenskar fisk minst två gånger i veckan. 

Barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande
För både barn och vuxna är det bra att äta fisk 2-3 gånger i veckan, och att välja olika sorter. Däremot rekommenderas barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än 2-3 gånger per år. Det gäller strömming, vildfångad (inte odlad) lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern.