Om oss

Vild Vätterfisk™ är ett samarbete mellan yrkesfiskarena runt Vättern

Projektet har som mål att hitta lokala lösningar för distribution och konsumtion av Vild Vätterfisk. Att sprida kännedom hos restauranger och konsumenter om den fina matfisk som finns i Vättern. Allt yrkesfiske sker med omtanke och hänsyn till framtida generationer, närfiskat och hållbart. All fisk  är certifierad via Närfiskat. 

Organisationen som driver projektet är Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund. Projektet är finansierat av Europeiska fiskerifonden och Matlandet.
Fiskerifonden


Kontakta oss

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund    
Förbundsordförande Mats Ingemarsson
Mobil 0705-594028
matsilund@ljungby.nu
Vild Vätterfisk™
Varumärkesansvarig Yvonne Norlén
Mobil 0706-622900
info@vildvatterfisk.se

http://www.insjofiskare.se/index.php